Skip to main content
Til toppen
Fri frakt ved kjøp over 2500,-

Miljø og bærekraft

Vi benytter hovedsakelig produsenter og underleverandører med kvalitets- og miljøsikringssystemer i henhold til ISO 9001, ISO 14001, Øko-tex, SA8000 og BSCI.

Vi velger fortrinnsvis kvaliteter og bestanddeler med Øko-tex sertifiseringer for å sikre – både våre kunder og oss – en trygg levering og garanti for at produktene ikke inneholder miljøskadelige stoffer.

Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt tar vi ansvar for avfallsforebygging og gjenvinning av brukt emballasje. Vi kildesorterer plast og papp på alle lokasjoner og benytter resirkulert emballasje så fremt det er mulig.

Code of Conduct – etiske retningslinjer
UniformPartners leverandører skal ivareta sitt samfunnsansvar innenfor etiske forhold, forretningsetikk og miljø. Dette gjelder generelle menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, miljøforskrifter og kjemikaliekrav. Leverandørene våre er ansvarlig for at produksjonen foregår i henhold til lokale myndigheters gjeldende krav og regler.

Code Of Conduct sendes ut til alle produsenter. COC inneholder etiske retningslinjer og beskriver de krav og forventninger vi har til våre produsenter. Retningslinjene reflekterer internasjonale standarder relatert til sosiale forhold, helse, miljø og sikkerhet. Produsent er forpliktet til å signere bekreftelse på at de følger vår COC og videreformidler vår policy til sine underleverandører.

Åpenhetsloven Redegjørelse av vår aktsomhetsvurdering 2024.pdf
Last ned
Min side